Menu

Milton Park Primary School

Every day a learning adventure

Polish Community

Polish

English

 

Polska wspólnota cały czas rośnie wokół szkoły Milton Park. Nasza polskojęzyczna Learning Support Assistant dba o to, żeby polskie dzieci miały możliwość rozmawiania w ojczystym języku i cieszyły się towarzystwem innych polskich dzieci, co pomaga im rozwijać język angielski i umiejętności życiowe.

Co więcej, dzieci są po prostu szczęśliwe, a na tym zależy naszej szkole najbardziej.

W związku z tym organizujemy dla polskich dzieci sporo wydarzeń, ktore celebrują polską kulturę i język. Mieliśmy także przyjemność prowadzić „Kółko wiedzy o Polsce”, na którym tworzyliśmy mapę Polski, stół z polskimi potrawami, napisaliśmy wiersz z trudnymi wyrazami oraz stworzyliśmy książkę wspomnień z Polski. Prace dzieci wiszą na specjalnej wystawie dostępnej dla wszystkich dzieci.

W każdy piątek popołudniu najmłodsi uczniowie mogą posłuchać powieści czytanej po polsku przez starszych uczniów. Spotkania zawsze kończą się żywą dyskusją i tematycznymi kolorowankami.

Nasze serca rosną, kiedy widzimy dzieci tak świetnie władające dwoma językami. Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby czuły się doceniane w naszej szkole. Mamy mnóstwo planów na przyszły rok szkolny. Mamy nadzieję dalej dawać dzieciom możliwość czytania po polsku i brania udziału w wielu konkursach.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy mają jakieś problemy lub pytania, ale obawiają się zwrócić do szkoły. Nasza polskojęzyczna asystentka z chęcią pomoże w pośredniczeniu między szkołą a rodzicami. Chętnie też rozważymy wszystkie Państwa pomysły, jak pomóc dzieciom w rozwoju zachowując jednocześnie dziedzictwo kulturowe.

 

Our Polish community is growing around Milton Park School all the time. Our Polish Learning Support Assistant, Miss Jaffke, ensures that all of our Polish children have an opportunity to use their home language and enjoy each other’s company as it is a good way to develop their English and social skills.

Moreover, it just helps to keep our children happy which is what we care about the most in our school.

We organise a lot of events which celebrate Polish culture and language. We have also enjoyed a ‘Polish lunchtime club’ where we made a map of Poland, created a Polish dinner table, wrote a poem using very tricky Polish words and made a scrapbook with our memories from Poland. You can find the children’s work on our special display which is visible for all children.

Every Friday afternoon, the youngest pupils can hear a story read to them in Polish by our older pupils. These reading sessions always end with a lively discussion and colouring time linked to the topic of the story.

Our hearts just grow when we observe our brilliant bilingual children. We do everything that we can to appreciate them in our school. We have a lot of plans for the next school year. We will continue our Polish reading afternoons and a lot of competitions.

All parents are invited to contact Miss Jaffke if there are any communication difficulties with school. She is happy to translate when necessary or answer any questions. We are also happy to hear your ideas of how we can help your children with their development whilst retaining their Polish cultural heritage.

 

Top