Menu

Milton Park Primary School

Every day a learning adventure

Parents Information

Safeguarding

 

Czym jest Safeguarding?

 

Safeguarding to zbiór czynności, których głównym celem jest dbanie o dobro dzieci i ochrona ich przed krzywdą.

 

Safeguarding oznacza:

  • ochronę dzieci przed przemocą i złym traktowaniem
  • zapobieganie wyrządzaniu szkody ich zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi
  • zapewnienie dzieciom opieki oraz dobrych warunków do rozwoju
  • podejmowanie działań, które zawsze mają na uwadze dobro dziecka

 

Safeguarding, Child Protection oraz ustawy z nimi związane odnoszą się do wszystkich dzieci do 18 roku życia.

 

Czym jest Child Protection (Ochrona Dziecka)?

 

Child Protection to część Safeguarding skupiająca się na dbaniu o dobro dziecka. Odnosi się do czynności, mających na celu ochronę dzieci, którym stała się lub może stać się krzywda.

 

Safeguarding

 

Nasza polityka odnośnie Safeguarding znajduje się na tej stronie.

 

Strategia Zapobiegania (Prevent Strategy)

 

Od pierwszego lipca 2015 roku wszystkie szkoły zgodnie z sekcją 26. ustawy Counter Terrorism and Security Act 2015 zobowiązane są do zapobiegania skłonnościom do terroryzmu. Ten obowiązek, nazwany Obowiązkiem Zapobiegania, odnosi się do szeregu instytucji publicznych, także szkół pierwszego i drugiego stopnia (primary i secondary).

 

Szkoły mają prawo wzmacniać u dzieci odporność na radykalizację tworząc bezpieczne środowisko, gdzie mogą dyskutować na kontrowersyjne tematy oraz pokazywać dzieciom w jaki sposób mogą podejmować decyzje albo wpływać na decyzje innych. Od szkół wymaga się również dbania o duchowy, moralny i kulturalny rozwój swoich uczniów, a także wpajania im podstawowych brytyjskich wartości.

 

Obowiązek zgłaszania przypadków okaleczenia żeńskich narządów płciowych (Mandatory Reporting of FGM)

 

Od 21. października 2015 roku nauczyciele oraz pracownicy socjalni są zobowiązani zgłaszać policji, jeśli dowiedzą się, że jakakolwiek osoba poniżej 18 roku życia doświadczyła okaleczenia narządów płciowych.

Więcej informacji na temat okaleczenia żeńskich narządów płciowych znaleźć można na stronie - Keeping children safe in education

 

Bezpieczeństwo w Internecie (E-Safety)

 

Szkoła Podstawowa Milton Park (Milton Park Primary) świadoma jest zalet oraz możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Szkoła zachęca do korzystania z technologii do nauki i rozwoju. Mimo to ogólnodostępna natura Internetu, jak i różnorodność technologii oznaczają, że trzeba być świadomym potencjalnych zagrożeń, jakie ze sobą niosą.

 

Polityka odnosząca się do Bezpieczeństwa w Internecie (The E-Safety Policy) jest dostępna na tej stronie.

 

Ustawa o ochronie dzieci w szkole z sierpnia 2016 r. (Keeping Children Safe in Education - July 2016)

 

Tutaj znajduje się dokument Ministerstwa Edukacji (Department of Education). Wszyscy pracownicy szkoły, jak i wolontariusze, zobowiązani są do zapoznania się z treścią dokumentu oraz pisemnego potwierdzenia. Szkoły muszą zawsze brać pod uwagę wytyczne podczas wykonywania swych obowiązków z zakresu Bezpieczeństwa i dbania o dobro dziecka. Dokument zawiera informacje, co szkoły powinny robić oraz wyznacza obowiązki prawne, do których szkoły zobowiązane są się dostować.

Wyznaczony Naczelny ds. Bezpieczeństwa (Designated Safeguarding Lead):  Miss Lorraine Fitzpatrick

 

Zastępca Naczelnego ds. Bezpieczeństwa (Deputy Safeguarding Lead):  Mr Paul Cox

 

Wyznaczony Członek Zarządu odpowiedzialny za Ochronę Dziecka (Nominated Governor responsible for Child Protection):  Russell Mogg

Top